Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1722. Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, stran 4655.

  
V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Sindikat delavcev v pravosodju, Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
p r i s t o p a j o 
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16).
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
predsednik 
Tomaž Virnik 
 
SINDIKAT 
JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
predsednica 
Tanja Popit 
 
SINDIKAT 
DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
predsednik 
Tom Zalaznik 
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE 
predsednik 
Branimir Štrukelj 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 4. 5. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-16 o tem, da je Naknaden pristop Sindikata delavcev v pravosodju, Sindikata javnih uslužbencev Slovenije, Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije in Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 23/5.

AAA Zlata odličnost