Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1721. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021), stran 4631.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    L E T N E G A   P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) (Uradni list RS, št. 171/20) se v Prilogi 1 »Redni del« v poglavju 01 Nacionalni računi, raziskovanje pod zaporedno številko 01.01 Bruto domači proizvod spremeni tako, da se glasi:
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-227/2021/9
Ljubljana, dne 17. maja 2021
EVA 2021-1522-0013
Tomaž Smrekar 
generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost