Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1720. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 4631.

  
Na podlagi prvega odstavka 70. in 71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21), 14. in 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.), 2. in 4. člena Pravilnika o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 51/21 in 57/21 – popr.) in 3. člena Sklepa o ustanovitvi območnih svetov (Uradni list RS, št. 51/21) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 12. redni seji 13. 5. 2021 sprejela
S K L E P 
o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
I. 
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: skupščina ZZZS) določa 25. 5. 2021 kot dan razpisa volitev članov skupščine in članov območnih svetov ZZZS. S tem dnem začnejo teči roki za volilna opravila.
II. 
Skupščina ZZZS določa 28. 9. 2021 kot dan glasovanja za izvolitev članov skupščine in članov območnih svetov ZZZS.
III. 
Člane skupščine ZZZS volijo oziroma imenujejo:
1. 16 članov – predstavnikov delodajalcev gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirana za območje države;
2. štiri člane – predstavnike delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb Vlada Republike Slovenije;
3. 15 članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev reprezentativni sindikati za območje države;
4. enega člana – predstavnika kmetov, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic, organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države;
5. sedem članov – predstavnikov upokojencev organizacije upokojencev, organizirane za območje države;
6. dva člana – predstavnika invalidov Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije na podlagi zakona, ki ureja invalidske organizacije.
IV. 
Območni sveti, ustanovljeni na območjih posameznih območnih enot ZZZS, štejejo sedem članov, od katerih se trije člani volijo oziroma imenujejo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev, in štirje člani v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, en predstavnik upokojencev in en predstavnik invalidov).
V. 
Skupščina ZZZS imenuje volilno komisijo, ki vodi in izvaja volitve članov skupščine in članov območnih svetov ZZZS, v sestavi:
1. Borut Bogataj – predsednik,
2. Aljoša Čeč – namestnik predsednika,
3. Vida Bogataj – članica,
4. dr. Andrej Friedl – član,
5. Andrej Zorko – član,
6. Nataša Terzič – namestnica člana,
7. Jerneja Erjavec – namestnica člana,
8. Robert Gorjan – namestnik člana.
Mandat volilne komisije je 4 leta.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2021-DI/8
Ljubljana, dne 13. maja 2021
Lučka Böhm 
predsednica Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost