Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1715. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, stran 4622.

  
Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in v zvezi s 3. členom Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
V Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21 in 64/21) se v 4. členu v prvem odstavku za 3. točko pika nadomesti z vejico in doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. predložijo dokazilo iz prejšnje točke in so se v obdobju največ do osem mesecev od dneva pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepile z enim od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer zadostuje en odmerek cepiva, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.«.
2. člen 
V 10. členu se besedilo »22. maja 2021« nadomesti z besedilom »22. junija 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-109/2021
Ljubljana, dne 18. maja 2021
EVA 2021-2711-0085
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost