Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1713. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4621.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19, 78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20, 173/20 in 44/21) se v Prilogi, v preglednici »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Ime delovnega mesta: direktor organa v sestavi ministrstva (OSM), Razpon plačnega razreda: 54-57« za vrstico
»
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
B017102
Direktor OSM
56
« 
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VOJAŠKO DEDIŠČINO
B017102
Direktor OSM
55
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-456/2021/8
Ljubljana, dne 17. maja 2021
EVA 2021-3130-0022
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost