Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1703. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2021, stran 4605.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. seji dne 12. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2021
1. člen 
S tem sklepom se ukine statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini:
– parcelna številka 352/14 k.o. 1700 Ig (ID 6898467).
2. člen 
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena in postane last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0013/2017
Ig, dne 30. aprila 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost