Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1702. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021, stran 4605.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. seji dne 12. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 1461/1 k.o. 1699 Dobravica (ID 4727594)
– parcelna številka 1875 k.o. 1699 Dobravica (ID 3551238)
– parcelna številka 1821 k.o. 1699 Dobravica (ID 4390483).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0016/2021
Ig, dne 29. aprila 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost