Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1349. Odredba o spremembah Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, stran 4019.

  
Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in v zvezi s 3. členom Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21 in 59/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
V Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, se morajo udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: posebni program).«.
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebam iz 2. člena te odredbe se ni treba testirati, če:
1. predložijo dokazila o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG),
2. predložijo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
‒ drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
‒ drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
‒ prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
‒ odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
‒ prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
‒ drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
‒ drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
‒ drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, ali
3. predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(2) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.«.
3. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe iz 2. člena te odredbe se testirajo enkrat tedensko.«.
4. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potrebnost izvajanja posebnega programa iz 2. člena te odredbe ugotavlja minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnih mnenj.«.
5. člen 
V 10. členu se besedilo »preklica« nadomesti z besedilom »22. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2021
Ljubljana, dne 22. aprila 2021
EVA 2021-2711-0036
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost