Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1341. Odlok o spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik in Marija Dobje v Občini Šentjur ter meje območja Občine Šentjur in Občine Vojnik, stran 4013.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/ (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 79//09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 3/2016) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) sprejmeta Občinski svet Občine Vojnik na 16. redni seji dne 25. februarja 2021 in Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji 23. marca 2021
O D L O K 
o spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik in Marija Dobje v Občini Šentjur ter meje območja Občine Šentjur in Občine Vojnik 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni meja med naseljem Marija Dobje in Gabrovec pri Dramljah in meja med občinama Šentjur in Vojnik.
2. člen 
Meja med naseljema Marija Dobje in Gabrovec pri Dramljah se spremeni tako, da se območje v obsegu parc. št. *256 in 160/3 k.o. Marija Dobje izloči iz naselja Marija Dobje in priključi k naselju Gabrovec pri Dramljah.
3. člen 
Spremembo meje območij naselij in spremembo meje med občinama evidentira Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Celje. Novo nastale meje območja so razvidne iz Elaborata za spremembo meje območja naselja Marija Dobje in Gabrovec pri Dramljah št. 353-0004/2019-3.
4. člen 
Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke in stroški njihove namestitve bremenijo lastnike hiš. Stroški pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali listin v zvezi s poslovanjem udeleženih oseb bremenijo posameznike, ki bodo imeli ali imajo prijavljeno stalno prebivališče na obravnavanem območju, ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež.
5. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta Občine Šentjur in Občine Vojnik.
Ta odlok začne veljati po objavi v uradnem glasilu obeh občin.
Št. 353-004/2019-6
Vojnik, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Vojnik 
Branko Petre 
Št. 353-0003/2019(260)
Šentjur, dne 23. marca 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost