Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1334. Pravilnik o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Podčetrtek, stran 3998.

  
Občinski svet Občine Podčetrtek je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Podčetrtek 
1. člen 
Ta pravilnik ureja upravičenost do brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Podčetrtek, pogoje, merila in postopke sofinanciranja iz sredstev proračuna z namenom zagotovitve večje mobilnosti, medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ter solidarnosti.
2. člen 
Za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše občane se pooblasti taksi službo, s katero se sklene ustrezna pogodba.
3. člen 
Brezplačni prevozi se izvajajo znotraj Upravne enote Šmarje pri Jelšah, in sicer ob delavnikih med 7. in 16. uro. Ob vikendih in praznikih se brezplačni prevozi ne izvajajo.
4. člen 
Brezplačne prevoze občina nudi svojim občanom, ki so stari najmanj 65 let in nimajo zagotovljene druge možnosti transporta oziroma nimajo možnosti uporabe drugega brezplačnega javnega prevoza.
5. člen 
Brezplačni prevozi se nudijo za namen obiska zdravnika znotraj upravne enote Šmarje pri Jelšah ali zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj Upravne enote Šmarje pri Jelšah, izjemoma se brezplačni prevoz lahko uporabi tudi za obisk trgovine na območju Občine Podčetrtek ali obisk pokopališča.
V skladu z dogovorom se lahko izjemoma nudi prevoz tudi do bolnice v Celju, Brežicah ali Mariboru, pri čemer uporabniki sofinancirajo stroške prevoza v višini 50 %. Čakalne ure taksista se ne sofinancirajo in se plačajo po veljavnem ceniku taksista.
6. člen 
Upravičeni občani lahko koristijo brezplačni prevoz največ 3 x v enem mesecu. Prevoze je potrebno rezervirati 3 dni v naprej na telefonski številki izbrane taksi službe, ki je objavljena na spletni strani Občine Podčetrtek.
7. člen 
Vsi uporabniki brezplačnega prevoza se morajo predhodno evidentirati na sedežu Občine Podčetrtek in izkazati upravičenost do brezplačnih prevozov v skladu s tem pravilnikom.
V primeru zlorabe s strani uporabnikov se zahteva refundacija sredstev.
8. člen 
Občina Podčetrtek letno zagotavlja sredstva za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše občane do višine sprejetega proračuna za tekoče leto na posebni proračunski postavki.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. aprila 2021.
Št. 129-0002/2021-5
Podčetrtek, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost