Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1325. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3970.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popravek, 75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 10. redni seji dne 16. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukinja se status javnega dobra na nepremičnini s par. št. 2835/10, k.o. 1586 Žurge.
2. člen 
Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča javnega dobra v splošni rabi in postane last Občine Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
1. člen 
Občinski svet Občine Osilnica dovoljuje odtujitev – zamenjavo, odkup ali dokup nepremičnine v trenutku, ko se ji ukine status javnega dobra in postane last Občine Osilnica.
2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2021/1
Osilnica, dne 9. aprila 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost