Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1314. Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2021, stran 3902.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP) in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Brežice na 17. seji dne 19. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Predračunski elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2021, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo marca 2021.
2. 
Določijo se naslednje potrjene cene obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za storitve javne službe:
a) Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov): 0,0029 EUR/kg
b) Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad): 0,0049 EUR/kg
c) Cena opravljanja storitev zbiranja bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad): 0,1567 EUR/kg.
3. 
Ostale cene obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki niso opredeljene v točki 2 tega sklepa, ostanejo nespremenjene v veljavi.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene, določene v 2. točki tega sklepa se začnejo uporabljati 1. 5. 2021.
Št. 354-12/2021
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost