Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1313. Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021, stran 3902.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP) in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Brežice na 17. seji dne 19. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Predračunski elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo marca 2021.
2. 
Določijo se naslednje potrjene cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za storitve javne službe:
a) Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm 0,8927 EUR/mesec
b) Čiščenje komunalne odpadne vode povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
Omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm 0,8927 EUR/mesec.
3. 
Ostale cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso opredeljene v točki 2 tega sklepa, ostanejo nespremenjene v veljavi.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene, določene v 2. točki tega sklepa se začnejo uporabljati 1. 5. 2021.
Št. 354-13/2021
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti