Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1311. Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, stran 3901.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 19. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice 
1. člen 
Prvi odstavek 8. člena Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tako, da glasi:
»(1) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih bioloških odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 158,76 kg, se obračuna storitev v EUR/kg. Pri obračunu storitve v gospodinjstvu, se upoštevajo vse osebe, ki imajo stalno in začasno bivališče v Občini Brežice in dejansko bivajo v tem gospodinjstvu oziroma naslovu, količina obračunanih odpadkov v gospodinjstvu pa je zmnožek števila oseb v gospodinjstvu in mase 13,23 kg za osebo na mesec.«
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-101/2019
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost