Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1304. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, stran 3865.

  
Na podlagi 216. člena, 236. člena, enajstega odstavka 253. člena, drugega odstavka 263. člena, šestega odstavka 278. člena, petega odstavka 298. člena, četrtega odstavka 317. člena, četrtega odstavka 320. člena, 1. točke prvega odstavka 358. člena, devetega odstavka 386. člena, petega odstavka 394. člena in petega odstavka 439. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot 
1. člen 
V Sklepu o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) se tretji odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družba za upravljanje podatke iz prejšnjega odstavka objavi na svoji javni spletni strani, najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Družba za upravljanje mora zagotavljati enostaven dostop do objave VEP, pri čemer se šteje, da je dostop do objave enostaven, če se nahaja v rubriki »tečajnica«, ki je dostopna najmanj z glavne (korenske) spletne strani družbe za upravljanje.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Družbe za upravljanje pravila upravljanja odprtih investicijskih skladov uskladijo z določbami tega sklepa ob njihovi prvi naslednji spremembi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2020-4
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-1611-0022
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti