Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1301. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Volilne komisije volilne enote 3000 Ljubljana Center in Okrajne volilne komisije 6005 – Brežice, stran 3856.

  
Državna volilna komisija na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) objavlja
J A V N I  P O Z I V 
za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Volilne komisije volilne enote 3000 Ljubljana Center in Okrajne volilne komisije 6005 – Brežice 
I. 
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije volilne enote in predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov.
Vrsta volilnega organa:
– Volilna komisija volilne enote 3000 Ljubljana – Center.
– Okrajna volilna komisija 6005 Brežice.
Trajanje mandata: do izteka mandata sedanje sestave volilne komisije (23. 1. 2023).
II. 
Predlaganje kandidatov za predsednika volilne komisije volilne enote in predsednika okrajne volilne komisije
Na podlagi 33. in 34. člena ZVDZ se predsednik volilne komisije imenuje izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo.
Predlog oziroma prijava za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja
– ime in priimek predlaganega kandidata za predsednika in sodišče na katerem opravlja sodniško funkcijo
– rojstni datum predlaganega kandidata
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata.
Predlogu je treba priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. V primeru, da je predlagatelj kandidat, soglasja ni treba priložiti.
III. 
Za predsednika volilne komisije volilne enote oziroma predsednika okrajne volilne komisije, se lahko imenuje oseba, ki ima volilno pravico na volitvah v državni zbor.
IV. 
V javnem pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
V. 
1. Predloge za imenovanje je treba posredovati v pisni obliki na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si
2. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pravočasne tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 4. maja 2021.
Št. 040-12/2021-1
Ljubljana, dne 20. aprila 2021
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost