Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1292. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti, stran 3831.

  
Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg) objavljam
J A V N I  P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti 
Dne 12. aprila 2021 me je zagovornik načela enakosti obvestil, da mu 25. oktobra 2021 izteče mandat.
Za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti (v nadaljevanju: zagovornik) je lahko imenovana oseba, ki na dan poteka roka iz javnega poziva izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri ali visoko strokovno izobrazbo iste smeri s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo iste smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju uresničevanja načela enakosti ali človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– ni članica organov politične stranke,
– ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora,
– ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Zagovornik je imenovan za dobo petih let in je lahko največ enkrat ponovno imenovan.
Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter vsa dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
Po posredovanju predloga kandidata državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.
Predlog za možnega kandidata za zagovornika je potrebno poslati do 21. maja 2021, in sicer na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-4/2021-2
Ljubljana, dne 23. aprila 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost