Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2021 z dne 15. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2021 z dne 15. 4. 2021

Kazalo

1219. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih, stran 3555.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih 
1. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih (Uradni list RS, št. 40/20).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Dezinfekcijska sredstva, ki so bila dana v promet na podlagi Odloka o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih (Uradni list RS, št. 40/20), so lahko v prometu najdlje do 15. junija 2021, če dobavitelji do tega datuma ne uskladijo izvora etanola z zahtevami iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/525 z dne 19. oktobra 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 106 z dne 26. 3. 2021, str. 3).
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-31/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2711-0052
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost