Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2021 z dne 15. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2021 z dne 15. 4. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1217. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
1218. Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita
1219. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih
1220. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1222. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19
1223. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
1224. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

MINISTRSTVA

1225. Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči
1226. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

USTAVNO SODIŠČE

1227. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

OBČINE

Bovec

1228. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec

Zagorje ob Savi

1229. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020
1230. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«
1231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

POPRAVKI

1232. Popravek Meril za izbor in vrednotenje programov/področij športa v okviru Letnega programa športa, ki so priloga Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti