Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021

Kazalo

1179. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, stran 3490.

  
Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 10. 2. 2021 sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije 
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11, 86/13, 41/14 in 47/19) se za 12. členom dodata nova 12.a in 12.b člen, ki se glasita:
»12.a člen 
Skupščina se praviloma izvede z neposredno navzočimi člani.
V primeru naravne ali druge hujše nesreče, ob večjih epidemijah ali podobnih večjih izrednih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: izredni dogodki), ko izvedba skupščine z osebno navzočimi člani predstavlja tveganje za zdravje ali varnost članov in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, se lahko skliče skupščino na daljavo.
O sklicu in izvedbi skupščine na daljavo odloča upravni odbor zbornice.
12.b člen 
Skupščina na daljavo je skupščina, na kateri člani in organi skupščine sodelujejo s pomočjo varne informacijsko- komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in javno glasovanje na daljavo.
Varna informacijsko-komunikacijska tehnologija iz prejšnjega odstavka omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakršnega dvoma ugotoviti identiteto člana, ki na skupščini sodeluje. Skupščina na daljavo se snema.
Odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik, ki želi sodelovati na skupščini na daljavo, mora opraviti prijavo na skupščino pri zbornici najkasneje pet dni pred dnevom izvedbe skupščine.
Vsak sodelujoči na skupščini na daljavo mora sam zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.«.
2. člen 
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo se za prisotne štejejo člani, ki na skupščini sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno opravili prijavo na skupščino.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen 
V 15. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru izvedbe skupščine na daljavo poteka javno glasovanje s pomočjo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.«.
4. člen 
V 17. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če skupščine z neposredno navzočimi člani zaradi izrednega dogodka iz drugega odstavka 12.a člena tega statuta ni mogoče izvesti, se tajno glasovanje na skupščini na daljavo ne izvede. Mandat organom in članom iz prejšnjega odstavka se podaljša do izvedbe tajnega glasovanja na prvi naslednji skupščini z neposredno navzočimi člani.
Upravni odbor zbornice mora sklicati skupščino z neposredno navzočimi člani v enem mesecu po prenehanju izrednega dogodka iz drugega odstavka 12.a člena tega statuta.«.
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-148/2021
Ljubljana, dne 10. februarja 2021
EVA 2021-2030-0012
Predsednik 
Odvetniške zbornice Slovenije 
mag. Roman Završek 
Vlada Republike Slovenije je k temu sklepu podala soglasje s sklepom št. 00720-13/2021/3 z dne 30. 3. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti