Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021

Kazalo

1172. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike, stran 3486.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15, 25/19 in 10/21) se v 4. členu v prvem odstavku beseda »izključno« črta.
2. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Način vključitve obveznih uporabnikov v zNET je odvisen od velikosti obveznih uporabnikov in vrste storitev, do katerih dostopajo.«.
3. člen 
V 6. členu se drugi odstavek črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se četrta alineja črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen 
7. člen se črta.
5. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »certificirane in« črta.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
6. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku deseta alineja črta.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-70/2021/7
Ljubljana, dne 11. aprila 2021
EVA 2021-2711-0049
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost