Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021

Kazalo

1170. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, stran 3485.

  
Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov 
1. člen 
V Pravilniku o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Uradni list RS, št. 28/21) se za 3. členom dodata nova 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019 znižali za več kot 10 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način:
– za upravičence pravne osebe: prihodki/povprečno število zaposlenih,
– za upravičence fizične osebe: prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1).
(2) Poprečno število zaposlenih iz prejšnjega odstavka se za posamezno obdobje izračuna na naslednji način zaokroženo na dve decimalki:
število delovnih ur, za katero so zaposleni dobili plačo oziroma nadomestilo plače v breme delodajalca / število možnih delovnih ur. 
Pri tem se za plačo oziroma nadomestilo plače v breme delodajalca štejejo vse plače in nadomestila plače, ki jih delodajalec izplača, ne glede na to, ali so delodajalcu nekatera izplačila refundirana iz javnofinančnih virov.
(3) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020. 
Prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 in povprečno število zaposlenih v letu 2020 in v letu 2020 do 12. marca 2020 se izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka tega člena.
3.b člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 znižali za več kot 10 %. Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki/(vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč + 1). 
(2) Kot vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, se upošteva vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč iz bilance stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.
(3) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 %. Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do 12. marca 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020/(vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, na dan 12. marca 2020 + 1). 
Prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 se izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka tega člena.«.
2. člen 
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
»5.a člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.a člena tega pravilnika.
(2) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020. 
Prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 in povprečno število zaposlenih v letu 2020 in v letu 2020 do 31. avgusta 2020 se izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.a člena tega pravilnika.
5.b člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, posameznega leta izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.b člena tega pravilnika.
(2) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč v letu 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na način iz tretjega odstavka 3.b člena tega pravilnika.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-346/2021/8
Ljubljana, dne 13. aprila 2021
EVA 2021-1611-0018
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti