Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1166. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, stran 3480.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstveni storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) ter 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 11. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu 
Občina Žužemberk daje na predlog izvajalca socialno varstvene storitve JUTRO, Zavod za pomoč in nego na domu iz Kočevja soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob delavnikih za efektivno uro v višini 23,53 EUR, od tega znaša 5,43 EUR/uro za uporabnika ter 18,11 EUR/uro subvencija občine;
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob nedeljah za efektivno uro v višini 26,20 EUR, od tega znaša cena za uporabnika 50 % ter 50 % subvencija občine;
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob dela prostih dnevih ali na praznik za efektivno uro v višini 27,81 EUR, od tega znaša cena za uporabnika 50 % ter 50 % subvencija občine.
Cena storitve za uporabnika za dostavo toplega obroka hrane predstavlja tretjino (20 minut) cene efektivne ure.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2021 dalje.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 122-2/2020-3, z dne 5. 3. 2020.
Št. 122-3/2021-2
Žužemberk, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost