Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1159. Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2020/2021, stran 3443.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2020/2021 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature in omilitev ter odpravo posledic COVID-19 v zvezi s pridobivanjem in zaključevanjem ocen določa dodatni rok za opravljanje dopolnilnega ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov, omejitve pri opravljanju dopolnilnega ali popravnega izpita, rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje mature in rok za odjavo od mature.
2. člen 
(izpitni roki) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 12. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 9/20) dijak zaključnega letnika programov srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja, gimnazij in dijak poklicnega ali maturitetnega tečaja opravlja izpit, s katerim popravlja oceno letnika, 24. in 25. maja 2021.
(2) Dijak iz prejšnjega odstavka lahko opravlja največ en izpit, in sicer dopolnilni ali popravni.
3. člen 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev) 
Ne glede na prvi odstavek 33. člena Pravilnika o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o splošni maturi) in prvi odstavek 29. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o poklicni maturi) dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa predloži ustrezno spričevalo šoli, kjer bo opravljal maturo, najkasneje dvadni pred začetkom izpitnega roka mature.
4. člen 
(odjava od mature in posameznega izpita) 
Ne glede na prvi in drugi odstavek 34. člena Pravilnika o splošni maturi ter prvi in drugi odstavek 30. člena Pravilnika o poklicni maturi se lahko dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa pisno odjavi od mature ali od posameznega izpita mature najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-45/2021
Ljubljana, dne 1. aprila 2021
EVA 2021-3330-0037
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost