Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1158. Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik, stran 3442.

  
Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi varovanja pravic in pravnih koristi študentov višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: študent), ki jim v študijskem letu 2020/2021 zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 ni bilo omogočeno opraviti praktičnega izobraževanja, določa možnost podaljšanja statusa v študijskem letu 2021/2022 in možnost napredovanja v višji letnik.
2. člen 
(podaljšanje statusa) 
Študentu, ki se izobražuje po višješolskih študijskih programih in v študijskem letu 2020/2021 zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 ni mogel opraviti praktičnega izobraževanja, se lahko podaljša status za eno študijsko leto, če je opravil obveznosti v obsegu vsaj 30 kreditnih točk po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ECTS).
3. člen 
(napredovanje v višji letnik) 
Študent, ki se izobražuje po višješolskih študijskih programih in v študijskem letu 2020/2021 zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 ni mogel opraviti praktičnega izobraževanja, lahko napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti v obsegu vsaj 40 kreditnih točk po ECTS.
4. člen 
(postopek) 
O podaljšanju statusa in o napredovanju v višji letnik odloči višja strokovna šola na podlagi utemeljene vloge študenta.
Če je študent opravil obveznosti v obsegu vsaj 40 kreditnih točk po ECTS, lahko poda vlogo za napredovanje v višji letnik ali vlogo za podaljšanje statusa.
5. člen 
(praktično izobraževanje) 
Študent mora neopravljeno praktično izobraževanje iz 2. ali 3. člena tega sklepa opraviti do zaključka študija.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2021
Ljubljana, dne 23. marca 2021
EVA 2021-3330-0027
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti