Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1156. Pravilnik o ocenjevanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, stran 3433.

  
Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ministrica za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o ocenjevanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se urejajo določene vsebine glede ocenjevanja določenih javnih uslužbencev v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19.
2. člen 
(ocenjevanje javnih uslužbencev) 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08, 109/08, 73/11 in 46/19; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti) se postopek ocenjevanja za leto 2020 izvede tudi za javne uslužbence, ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, odrejenega čakanja na delo ali okužbe z virusom SARS-CoV-2.
3. člen 
(rok za ocenitev) 
Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti se javni uslužbenci iz prejšnjega člena ocenijo v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
4. člen 
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje) 
Ocena javnega uslužbenca, pridobljena v skladu s tem pravilnikom, se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred tudi v letu 2021.
5. člen 
(pisno obvestilo in aneks k pogodbi o zaposlitvi) 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 8. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti se javnemu uslužbencu ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v višji plačni razred pisno obvestilo in predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi izročita najpozneje v 15 dneh po izteku roka iz 3. člena tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2021/12
Ljubljana, dne 1. aprila 2021
EVA 2021-3330-0044
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
Soglašam! 
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti