Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

807. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 1/2021, stran 2538.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 18. seji dne 11. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 1/2021
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini:
– parcelna številka 406/7 k.o. 1700 Ig (ID 6477070).
2. člen 
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena in postane last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0025/2020
Ig, dne 11. marca 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost