Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021, stran 2538.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 18. seji dne 10. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 1349/16 k.o. 1712 Zapotok (ID 7111596)
– parcelna številka 1481/4 k.o. 1699 Dobravica (ID 7089192)
– parcelna številka 1740/10 k.o. 1701 Iška Loka (ID 7085665).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0044/2020
Ig, dne 11. marca 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost