Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

796. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju vzgojnih ukrepov, stran 2533.

  
Na podlagi četrtega odstavka 169. člena in 175. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20 – ZOOMTVI) v zvezi s 33. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in za izvrševanje četrtega odstavka 161.a člena in tretjega odstavka 162. člena v zvezi z drugim odstavkom 466. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20) ministrica za pravosodje v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvrševanju vzgojnih ukrepov 
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju vzgojnih ukrepov (Uradni list RS, št. 85/09) se v 1. členu prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje vzgojnih ukrepov iz prvega odstavka 74. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo in 55/08 – KZ-1; v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik), razen vzgojnih ukrepov oddaje v prevzgojni dom in oddaje v vzgojni zavod.«.
V drugem odstavku se besedilo »32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 21/08 – odl. US, 23/08 – ZBPP-B, 65/08 – odl. US, 68/08 in 89/08 – odl. US« nadomesti z besedilom »32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20«.
V tretjem odstavku se besedilo »3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C« nadomesti z besedilom »29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US«.
2. člen 
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IV. ODDAJA V ZAVOD ZA USPOSABLJANJE«. 
3. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvrševanje vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) mora potekati tako, da omogoča mladoletniku izobraževanje, priučevanje, usposabljanje za delo ter športno, ustvarjalno in kulturno udejstvovanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-74/2021
Ljubljana, dne 9. marca 2021
EVA 2021-2030-0010
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 
 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost