Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

443. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1), stran 1286.

  
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17), na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE), izdajam
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1)
I. 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1), ID št. prostorskega akta: 1715, ki ga je pod št. projekta 205-2020, februar 2021, izdelalo projektantsko podjetje Gorazd Furman Oman s.p., Urbanisti, Grudnova 6, 3000 Celje.
Območje zajema območje s parcelno številko 986/1, k.o. 1056 Dobrna, v velikosti 795 m², ki se nahaja v južnem delu naselja Lokovina v Občini Dobrna. Območje OPPN LO 3-1 predstavlja zemljiško parcelo znotraj delno že zgrajenega območja pretežno individualnih stanovanjskih stavb. Do območja je že speljana prometna povezava, s katere se bo napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev tega dela naselja. Na parc. 986/1, k.o. 1056 Dobrna, je predvidena gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe etažnosti do največ P+1+M oziroma K+P+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m.
II. 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1), traja 30 dni, od 15. 2. 2021 do 16. 3. 2021.
Dopolnjen osnutek bo javno razganjen na spletni strani Občine Dobrna https://www.dobrna.si/. Pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko vsi zainteresirani podajo na priloženem obrazcu v času trajanja javne razgrnitve.
Izpolnjen in podpisan obrazec s pripombo oziroma predlogom na javno razgrnjeni osnutek zainteresirani pošljejo na el. naslov: obcina@dobrna.si ali po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali ga oddajo neposredno, po predhodni najavi na tel. 03/780 10 50, v tajništvu Občine Dobrna.
III. 
V času javne razgrnitve bo Občina Dobrna z zoom aplikacijo organizirala javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1).
Prijave zainteresiranih na javno obravnavo bodo možne do 3. 3. 2021, na el. naslov: obcina@dobrna.si, s pripisom: Prijava na javno razgrnitev OPPN LO 3-1.
Javna obravnava bo opravljena, dne 4. 3. 2021, s pričetkom ob 10:00 uri.
IV. 
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1) in pridobiti k dopolnjenemu osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge.
Po končani javni razgrnitvi bo občina proučila pripombe in pobude ter do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.
V. 
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu Lokovina 3-1 (OPPN LO 3-1), se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0013/2020-22(1)
Dobrna, dne 3. februarja 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti