Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

310. Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021, stran 994.

  
Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 določajo prilagoditve glede imenovanja in sestave šolske izpitne komisije, izvedbe pisnega in ustnega dela zaključnega izpita iz slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine) ter prilagoditev izpitnega kataloga glede izdelka oziroma storitve in zagovora.
2. člen 
(sestava šolske izpitne komisije) 
Ne glede na tretji odstavek 12. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) lahko šolsko izpitno komisijo za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec. Izpraševalec je učitelj, ki poučuje ta predmet. Izpraševalec lahko, zaradi odrejene karantene ali samoizolacije, sodeluje v šolski izpitni komisiji na daljavo.
3. člen 
(pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine)) 
(1) Ne glede na drugi odstavek 13. člena pravilnika je pri pisnem izpitu prisoten najmanj en nadzorni učitelj strokovni delavec, ki ne sme biti učitelj slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine).
(2) Ne glede na drugi odstavek 14. člena pravilnika lahko izpraševalec pri ustnem izpitu, v soglasju s kandidatom, določi drugo vprašanje kot je na izpitnem listku, ki ga je izbral kandidat, če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo, standardi in cilj iz predmetnega izpitnega kataloga, ki zaradi izvajanja izobraževanja na daljavo, ni bilo predelano.
4. člen 
(prilagoditve izpitnih katalogov za izdelek oziroma storitev in zagovor) 
Za zimski izpitni rok zaključnega izpita se uporabljajo prilagoditve izpitnih katalogov za izdelek oziroma storitev in zagovor, sprejete na podlagi Sklepa o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo zaključnega izpita v šolskem letu 2019/2020, št. 6036-94/2020/1, z dne 15. maja 2020, objavljenim na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2021
Ljubljana, dne 12. januarja 2021
EVA 2021-3330-0008
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost