Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

309. Sklep o izvajanju intenzivnega tečaja slovenščine v šolskem letu 2020/2021 za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 994.

  
Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o izvajanju intenzivnega tečaja slovenščine v šolskem letu 2020/2021 za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji določa izvedba intenzivnega tečaja slovenščine (v nadaljnjem besedilu: tečaj), opravljanje preizkusa po opravljenem tečaju in dodatnih ur slovenščine v šolskem letu 2020/2021.
2. člen 
(izvedba tečaja) 
Ne glede na drugi odstavek 3. člena Pravilnika o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 22/20; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) izvede šola intenzivni tečaj slovenščine do konca pouka v šolskem letu 2020/2021.
3. člen 
(preizkus po opravljenem tečaju) 
Preizkus znanja slovenščine iz 4. člena pravilnika se v času izvajanja pouka in vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo ne opravlja.
4. člen 
(dodatne ure slovenščine) 
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek 5. člena pravilnika izvede šola dodatne ure slovenščine najkasneje do konca prvega ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2021/2022.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2021
EVA 2021-3330-0006
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost