Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Turnišče, stran 883.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 13. člena Statua Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 15. seji dne 21. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Turnišče 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 119/00) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 108/01) se spremeni v drugem odstavku 4. člena besedna zveza iz »tajnik občine« v »direktor občinske uprave«.
2. člen 
V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 21. člena se spremeni besedna zveza »tajnik občine« v »direktor občinske uprave«.
3. člen 
V petem odstavku 21. člena se besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Direktor občinske uprave mora imeti najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).
4. člen 
V 23. členu se spremeni besedna zveza »tajnik občine« v »direktor občinske uprave«.
5. člen 
V drugem odstavku 24. člena se spremeni besedna zveza »tajnik občine« v »direktor občinske uprave«.
6. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 900-1/2021
Turnišče, dne 21. januarja 2021
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost