Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

281. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021 v Občini Kamnik, stran 874.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18, 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 12. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021 v Občini Kamnik 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2021 znaša 0,063 €.
II. 
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-17/2021-3/8
Kamnik, dne 12. januarja 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost