Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

268. Sklep o uvrstitvi ravnateljice Vrtca Beltinci v plačni razred, stran 842.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17 in 84/18), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci, katerega ustanoviteljica je Občina Beltinci, izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi ravnateljice Vrtca Beltinci v plačni razred 
1. Delovno mesto ravnateljice javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred.
2. Ta sklep se po pridobitvi soglasja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep župana Občine Beltinci št. 100-2/2018-2 z dne 5. 1. 2018 o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Beltinci v plačni razred.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2021.
Št. 100-7/2020-2
Beltinci, dne 14. decembra 2020
Župan 
Občine Beltinci 
Marko Virag 

AAA Zlata odličnost