Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

221. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, stran 770.

  
Na podlagi 303. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,65/20 in 158/20 – ZURE), določil Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17), Soglasja k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Murska Sobota od Agencije za energijo, številka 23-62/2015-16/464, z dne 23. 6. 2016, določil Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE), določil Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni listRS,št. 46/15 in 76/17) in določil Sistemskih obratovalnih navodil za geografsko območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 13/17) distributer toplote objavlja
C E N I K 
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje 
I. 
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proizvodnjo toplote v Murski Soboti.
II. 
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih tarifnih postavkah:
TARIFNA SKUPINA OGREVANJE PROSTOROV (TSOGR )
Variabilna tarifna postavka Toplota (TPV) (EUR/MWh)
Fiksna tarifna postavka Obračunska moč (TPF) (EUR/MW/leto)
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
OGP01
Gospodinjski odjem
1. podskupina
0 POBR ≤ 0,050 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
2. podskupina
0,050 POBR ≤ 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
OGP02
Industrijski odjem
1. podskupina
0 POBR ≤ 0,050 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
2. podskupina
0,050 POBR ≤ 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
OGP03
Poslovni in ostali odjem
1. podskupina
0 POBR ≤ 0,050 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
2. podskupina
0,050 POBR ≤ 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
POBR: Obračunska moč
 
TARIFNA SKUPINA OGREVANJE SANITARNE TOPLE VODE (TSSTV )
Variabilna tarifna postavka Toplota (TPV)
(EUR/MWh)
Fiksna tarifna postavka Obračunska moč (TPF) (EUR/MW/leto)
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
STV01
Gospodinjski odjem
1. podskupina
0 POBR ≤ 0,050 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
2. podskupina
0,050 POBR ≤ 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
STV02
Industrijski odjem
1. podskupina
0 POBR ≤ 0,050 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
2. podskupina
0,050 POBR ≤ 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
STV03
Poslovni in ostali odjem
1. podskupina
0 POBR ≤ 0,050 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
2. podskupina
0,050 POBR ≤ 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
42,89587
52,33296
24.135,29412
29.445,05883
POBR: Obračunska moč
V ceniku za toploto niso zajeti:
EUR/MWh 
brez DDV
EUR/MWh 
z DDV
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti
0,80000
0,97600
Prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
0,99045
1,20835
III. 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, št. C0-001/2020-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/19, z dne 24. 1. 2020.
IV. 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. januarja 2021 dalje.
Zap. št. C0-001/2021-DP
Murska Sobota, dne 7. januarja 2021
Komunala, javno podjetje d.o.o. 
direktor 
Tomislav Zrinski 

AAA Zlata odličnost