Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

220. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota, stran 768.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 14. redni seji dne 23. decembra 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen 
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen 
Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine oziroma deli nepremičnin in oprema, ki so v lasti Mestne občine Murska Sobota in so namenjeni kulturi.
Javna infrastruktura na področju kulture iz prejšnjega odstavka so nepremičnine, določene v seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa, in oprema v teh nepremičninah.
3. člen 
Nepremičnine, določene v seznamu nepremičnin iz drugega odstavka prejšnjega člena tega sklepa, se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati:
– Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 86/99).
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0052/2020-1(620)
Murska Sobota, dne 23. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost