Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

217. Obvezna razlaga prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, stran 767.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) in 162. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 18/17, 23/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
v naslednjem besedilu:
»Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov v prvem (1) odstavku 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 76/19, 168/20 – obv. razl., 184/20 – teh. popr., v nadaljevanju Odlok) določajo odmike stavb od parcelnih meja s točno določeno številko izraženo v metrih oziroma opisno, v drugem (2) odstavku 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka pa se določajo dopustne izjeme od predpisanih odmikov v prvem odstavku. V območju namenske rabe prostora CU (osrednje območje centralnih dejavnosti) je določila prostorskih izvedbenih pogojev glede odmikov od parcelnih meja treba razumeti tako, da so brez soglasja mejaša dovoljeni odmiki stavb od parcelnih meja najmanj 4,0 m, zgolj v primeru gradnje eno in dvostanovanjskih stavb (manj zahtevni objekti, ki po klasifikaciji objektov spadajo pod šifro 11100 oziroma 11210) pa je, ob soglasju mejaša, odmik stavbe od parcelne meje lahko manjši, vendar ne manjši kot 2,5 m. Določila glede odmikov stavb v območju CU ne veljajo za dejavnosti za katere so minimalni odmiki stavb od parcelnih meja določeni z normativi in standardi.«
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-82/2020
Kranj, dne 23. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost