Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

208. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice člana okrajne volilne komisije 806 Gornja Radgona, stran 760.

  
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 1. seji 21. 1. 2021
s k l e n i l a: 
1. Dolžnosti namestnice člana okrajne volilne komisije 806 Gornja Radgona se z dnem 21. 1. 2021 razreši:
– Marjetka Kristl.
2. Za preostanek mandatne dobe okrajne volilne komisije 806 Gornja Radgona se za namestnico člana imenuje:
– Vera Granfol.
Št. 040-9/2019-70
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost