Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

200. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 756.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
1. člen 
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19) se v Prilogi I Enotni kontni načrt, v okviru konta 4113 doda nov podkonto, ki se glasi:
»411304 – Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje«.
V okviru konta 4130 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»413005 – Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin«.
V okviru konta 4131 se črta podkonto 413105 – Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, ter doda nov podkonto, ki se glasi:
»413116 – Prispevki v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki jih plačuje država za določene osebe«.
V okviru konta 7400 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»740019 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, novi podkonti 411304, 413005, 413116 in 740019 pa se prvič uporabijo že za pripravo letnega poročila za leto 2021.
Št. 007-1048/2020
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2020-1611-0146
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost