Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

199. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi, stran 749.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvajanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o tlačni opremi 
1. člen 
V Pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 66/16 in 59/18) se v Prilogi 1:
– v točki 2.10 v točki (a) besedilo »točki četrti« nadomesti z besedilom »4.«,
– v točki 3.3. besedilo »členom 6. odstavkom 6. člena in 3.« nadomesti z besedilom »šestim odstavkom 6. člena in tretjim«,
– v 5. točki v prvi alineji besedilo »členu 4(1)(b)« nadomesti z besedilom »2. točki prvega odstavka 4. člena«,
– v 5. točki v drugi alineji besedilo »člen 4(1)(a)« nadomesti z besedilom »1. točki prvega odstavka 4. člena«, in
– v naslovu 6. točke besedilo »ČLENU 4(1)(c)« nadomesti z besedilom »3. TOČKI PRVEGA ODSTAVKA 4. členA«.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-288/2020
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2020-2130-0044
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost