Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

198. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike, stran 749.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15 in 25/19) se za 10. členom doda nov, 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(posredovanje rezultatov mikrobioloških preiskav na prisotnost virusa SARS-CoV-2) 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti v Centralni register podatkov o pacientih posredujejo rezultate mikrobioloških preiskav na prisotnost virusa SARS-COV-2 v skladu z metodološkimi in tehničnimi navodili NIJZ.
(2) Posredovanje rezultatov iz prejšnjega odstavka je obvezno za:
‒ vse mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki so financirane iz javnih sredstev ali se izvajajo na podlagi dogovora z upravičencem do finančne pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov, in
‒ vse mikrobiološke preiskave, kjer je prisotnost virusa SARS-CoV-2 potrjena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(omejena uporaba) 
Novi 10.a člen se uporablja do 31. decembra 2021.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2021
Ljubljana, dne 11. januarja 2021
EVA 2021-2711-0001
V funkciji ministra za zdravje 
Janez Janša 
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost