Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

191. Spremembe in dopolnitev notarske tarife, stran 708.

  
Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) ministrica za pravosodje določa
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T E V   
N O T A R S K E   T A R I F E 
1. člen 
V Notarski tarifi (Uradni list RS, št. 59/19) se v Prilogi 1 v tarifni številki 8 sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če notar v skladu z devetim odstavkom 64. člena zakona upošteva vsebino listine, znaša pristojbina za overitev podpisa iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke dodatno 16 eurov.«.
V tarifni številki 16 se v prvem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Število pravočasno prijavljenih terjatev
Pristojbina
nad
do
EUR
25
710
25
50
710 + 40 za vsako terjatev nad 25 pravočasno prijavljenih
50
100
2.604 + 25 za vsako terjatev nad 50 pravočasno prijavljenih
100
2500
3.788 + 10 za vsako terjatev nad 100 pravočasno prijavljenih
2500
4.972 + 2,5 za vsako terjatev nad 2500 pravočasno prijavljenih, vendar največ 25.000
«. 
Tarifna številka 22 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 22 
Če gre za samostojno storitev, pripada notarju pristojbina tudi za naslednje storitve:
1. ustno pravno svetovanje (razen prve pravne informacije o notarskih storitvah, ki je brezplačna) – za vsake začete pol ure dela 26 eurov;
2. pisna pravna mnenja – za vsako stran pisnega mnenja – 26 eurov;
3. pribava zemljiškoknjižnjih izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega registra družb – za vsak priskrbljeni oziroma izdelani izpisek oziroma dokument – 10 eurov.«.
Za tarifno številko 22 se doda nova tarifna številka 23, ki se glasi:
»Tarifna številka 23 
Če ta tarifa ne določa drugače, pripada notarju pristojbina tudi za naslednje storitve:
1. obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem – za vsako začeto stran 10 eurov;
2. kratki dopisi strankam in drugim udeležencem (tudi če gre za več dopisov z isto vsebino več naslovnikom) – 10 eurov;
3. pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru družb – 26 eurov.«.
2. člen 
V Prilogi 2 se v 1.2. točki drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če notar v skladu z devetim odstavkom 64. člena zakona upošteva vsebino listine, znaša pristojbina za overitev podpisa iz prvega in drugega odstavka dodatno 16 eurov.«.
V 3. točki se v preglednici enajsta, dvanajsta in trinajsta vrstica spremenijo tako, da se glasijo:
»
Obrazloženi dopisi strankam 
in drugim udeležencem
10 eurov za vsako začeto stran
Kratki dopisi strankam in drugim udeležencem
10 eurov, tudi če gre za več dopisov z isto vsebino več naslovnikom
Pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru
26 eurov
«. 
V 5. točki se v prvi alineji preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Število pravočasno prijavljenih terjatev
Pristojbina
nad
do
EUR
25
710
25
50
710 + 40 za vsako terjatev nad 25 pravočasno prijavljenih
50
100
2.604 + 25 za vsako terjatev nad 50 pravočasno prijavljenih
100
2500
3.788 + 10 za vsako terjatev nad 100 pravočasno prijavljenih
2500
4.972 + 2,5 za vsako terjatev nad 2500 pravočasno prijavljenih, vendar največ 25.000
«. 
3. člen 
Te spremembe in dopolnitev Notarske tarife začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-372/2020
Ljubljana, dne 15. januarja 2021
EVA 2020-2030-0040
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti