Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

189. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024), stran 707.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024) 
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024) (Uradni list RS, št. 106/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024) št. 05-25/15 z dne 6. novembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, spremenjen s spremembami gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024) št. 05-25/20 z dne 20. oktobra 2020, ki jih je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna (v nadaljnjem besedilu: spremembe gozdnogospodarskega načrta).«.
2. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Snežnik, upoštevaje spremembe gozdnogospodarskega načrta, določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 235 486 m3, od tega 212 020 m3 iglavcev in 23 466 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 297,65 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 18,98 ha;
4. zaščita mladja s premazom s ponovitvami na skupni površini 8,76 ha;
5. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 6,18 ha;
6. zaščita mladja z 836 m ograje;
7. odstranjevanje 4 943 m ograje;
8. vzdrževanje 10,90 ha grmišč in gozdnega rastja;
9. vzdrževanje dejanske površine 62,31 ha travinja;
10. vzdrževanje 19 vodnih virov;
11. naravni razvoj biotopov z 254 m3 ter
12. 100 delovnih dni varstva pred žuželkami.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-562/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0143
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti