Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

172. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2021), stran 693.

  
Na podlagi drugega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2021) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2021) št. 5-12/21 z dne 28. 12. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021do 31. decembra 2021 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2021) je izdelan v treh izvodih za 2 032,94 ha gozdov, ki ležijo na gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Logatec in Postojna oziroma v katastrskih občinah Novi svet, Hrušica, Bukovje in Kačja vas.
3. člen 
Na podlagi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020, sprejetega s Pravilnikom o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020) (Uradni list RS, št. 5/12 in 83/18), so za leto 2021 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 8 500 m3, od tega 6 000 m3 iglavcev in 2 500 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 73,98 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 11,24 ha ter
4. zaščita s premazovanjem na 28,77 ha.
4. člen 
V letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2021) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
5. člen 
Po en izvod letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2021) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2021).
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2021
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2021-2330-0005
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti