Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

164. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 685.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za tiste oblike ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom, ki so kot izjema od prepovedi ponujanja storitev navedene v drugih odlokih, ki jih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izda Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za:
– knjižnice, muzeje in galerije v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska,
– storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino in
– izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic v statističnih regijah Goriška, Jugovzhodna in Posavska.
3. člen 
(1) Ponujanje storitev iz prve alineje prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo.
(5) Knjižnica, muzej oziroma galerija zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid iz 87. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja.
4. člen 
(1) Ponujanje storitev iz druge alineje 2. člena tega odloka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja končnim uporabnikom, se omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina manjša od 30 kvadratnih metrov.
(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021.
Št. 00716-6/2021
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
EVA 2021-3340-0005
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti