Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

D 150/1966 Os-2742/20, Stran 2170
Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojnem Antonu Pavšin, sin Valentina, rojen 26. 1. 1891, z zadnjim prebivališčem na naslovu Robidišče 35, Breginj, ki je umrl dne 1. 6. 1966.
V njegovo zapuščino sodijo tudi naslednje nepremičnine, ki so bile zapustniku vrnjene z naslednjimi odločbami Upravne enote Tolmin:
1.) delna odločba UE Tolmin, št. 464-1/96 z dne 7. 3. 2003, pravnomočna dne 31. 3. 2003, članom bivše AS Logje-Robidišče, vrnjene v skupno last in posest nepremičnine: parc. št. 327/1, 327/28, 340/2, 547/3, 327/3, 128, 139, 475, 524/4, 524/5, 525/6, 525/7, 525/8, 526, 524/7, 524/8, 524/9, vse k.o. 2215 Robidišče; parc. št. 1471, 1514/2, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1976/3, 2888/2, 2978, 3100/1, 4246/52, 4250, 4268/1, 4268/2, 4364/1, 4404/1, 4406, 4407, 1639, 1640, 1645, 2016, 2020, 2359, 2360, 2888/1, 2888/3, 2889/1, 2889/2, 2890, 2895/2, 2974, 2976, 2977, 3094, 3100/2, 4258/1, 4261, 4290/2, 4364/3, 4364/4, 4364/5, 4364/6, 4365, 4258/2, 1870/2, 2297/1, 4246/55, 4257/4, 4257/5, 4257/6, 4257/7, 4257/8, 4405/3, 4405/4, 4405/5, 4405/6, 4405/7, 4405/8, vse k.o. 2216 Logje.
2.) dopolnilna odločba UE Tolmin, št. 464-1/96 z dne 27. 3. 2008, pravnomočna dne 17. 4. 2008, članom bivše AS Logje-Robidišče, vrnjene v skupno last in posest nepremičnine: parc. št. 1870/1, 2707/6, 2297/3, 2705, k.o. Logje; parc. št. 2707/1, k.o. Logje – vrnjeno do 62/100.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri čemer pa sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 26. 8. 2020 

AAA Zlata odličnost