Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

D 101/2019 Os-2723/20, Stran 2168
V zapuščinski zadevi po pokojni Urši Jazbinšek, rojena 23. 9. 1973, umrla 9. 2. 2019, nazadnje stanujoča Perovo 36, Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Po sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi naslednje premoženje: denarna sredstva pri NLB d.d. na dan smrti: 5,88 EUR, na dan 26. 3. 2019; 353,78 EUR.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obveznostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 24. 8. 2020 

AAA Zlata odličnost