Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

D 706/2016 Os-2934/20, Stran 2168
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 28. 10. 1984 umrlem Severinu Hvala, pok. Severina, roj. 27. 10. 1919, z zadnjim stalnim prebivališčem Via Nievo 15, Gorizia, Italija, izven naroka, dne 16. 9. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se zakoniti dedinji zap. hčerki Lauri Hvala, neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Ravbar Nusdorfer, Goriška cesta 25, Ajdovščina, ki bo zastopala dedinjo v zapuščinski zadevi D 706/2016 vse dokler dedinja ali njeni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 16. 9. 2020 

AAA Zlata odličnost