Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

D 28/2018 Os-2736/20, Stran 2167
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Soraji Buda Marušič v zapuščinski zadevi po dne 2. 1. 2018 umrlem Draganu Bažato, sin Zvezdana, roj. 25. 9. 1969, z zadnjim stalnim prebivališčem Ul. 9. septembra 139, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, državljan RS, izven naroka, dne 11. 8. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se zakoniti dedinji zap. vdovi Viti Zinevych, neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Emil Mozetič, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ki bo zastopal dedinjo v zapuščinski zadevi D 28/2018 vse dokler dedinja ali njeni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 11. 8. 2020 

AAA Zlata odličnost